Op.Dr. Banu Çiftçi
yükleniyor...
Randevu için
0(533)687 25 23

Op.Dr. Banu ÇİFTÇİ bilimsel çalışma ve yayınları için tıklayınız...

Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ankara (1993-2000)

Uzmanlık: Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Ankara (2001-2005)

Akademik: Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Öğretim Üyesi

Diplomalar: M.E.B, Dialog, Spikerlik Sunuculuk Diploması

Kariyer

2018- Halen, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Öğretim Üyesi

2009, Şubat – Halen Klinik

2017, Kasım Cornell University, Weill Medical College, Kadın Hastalıkları ve Doğum Departmanı, Tüp Bebek Merkezi, New York, ABD

2015, Ocak – Temmuz Amerikan Hastanesi, Kadın Hastalıkları & Doğum Ünitesi, Tüp Bebek Eğitimi

2008, Haziran Özel Medical Park Göztepe Hastanesi

2012, Haziran İstanbul Cerrahi Hastanesi

2008, Mart King’s College Hospital, Harris Birthright Research Center for Fetal Medicine, London, UK

2008, Ocak Mount Sinai School of Medicine, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Maternal-Fetal Tıp Departmanı, New York, ABD

2007, Nisan Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Istanbul

2007, Ocak Cornell University, Weill Medical College, Kadın Hastalıkları ve Doğum Departmanı, Tüp Bebek Merkezi, New York, ABD

2006, Aralık Cornell University, Weill Medical College, Medikal Etik Departmanı, New York, ABD

2005-2006 Başkale Devlet Hastanesi, Van (Devlet Hizmeti Yükümlülüğü)

2001-2005 Araştırma GörevlisiGazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi,Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Ankara

1998 Univarsitad De Granada, Genel Cerrahi Kliniği,Granada, İspanya (clerkship)

TOEFL (CBT) Skoru (Ağustos 2005): 257

Uzmanlık Tezi: Postmenopozal Kadınlarda, Raloksifen Kullanımının Kardiyovasküler Risk Faktörleri Üzerine Etkileri

Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 • Korucuoglu U, Ciftci B, Gulbahar O, Biri A, Nas T, Gursoy R, Aricioglu A. Assessment of protein oxidation in women using raloxifene. Mol Cell Biochem. 2006 Oct; 290(1-2):97-101.
 • Biri A, Yurtcu E, Ciftci B, Korucuoglu U, Ilhan MN, Egun MA, Gursoy R, Biberoglu K. Apoptosis in raloxifene-treated postmenopausal women. Cell Biol Int. 2006 Nov 14; [In Press]
 • Biri A, Bozdayi G, Ciftci B, Dogan B, Yuce A, Rota S, Himmetoglu O. “The Detection of CMV in Amniotic Fluid and Cervicovaginal Smear Samples by Real-Time PCR Assay in Prenatal Diagnosis,” Arch Gynecol Obstet. 2006 Feb;273(5):261-266.
 • Bozkurt N, Korucuoglu U, Aksakal FN, Biri A, Ciftci B, Maral I, Tıras B. Turkish Adolescents’ Knowledge on and Attitude toward Emergency Contraception. J Pediatr Adolesc Gynecol. 2006 Dec; 19(6):391-395.
 • Biri A, Korucuoglu U, Ilhan MN, Ciftci B, Bozkurt N, Guner H. Evaluation of the sexual function and quality of life in raloxifene treated postmenopausal women. Arch Gynecol Obstet. 2008 Aug 9.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 • Biri A, Çiftçi B. “Epigenetik Yeniden Programlama ve Yardımla Üreme Teknikleri,” Artemis2005; 6(3):192-196.
 • Çiftçi B, Biri A, Erdem A, Erdem M, Himmetoğlu Ö, Yıldırım M. “Raloksifen Kullanımının Seksuel Fonksiyon Üzerine Etkileri,” Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği, Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişim Dergisi 2005;2(2):103-106.
 • Çiftçi B, Biri A, Tıraş B, Karabacak O, Delilbaşı L, Gürsoy R. “ Erkek Faktörü İnfertilitesi Olan Çiftlerde, Yardımla Üreme Teknikleri Sonrası Obstetrik ve Perinatal Sonuçlar: Eşleştirilmiş Vaka-Kontrol Çalışması,” Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği, Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişim Dergisi 2005;2(2):76-84.
 • Kalkancı A, Çiftçi B, Biri A, Kuştimur S, Güner H. “Vajinitli Olgularda, Patojenlerin Kültür Sonuçlarına Göre Dağılımı,” Türkiye Klinikleri, Jinekoloji ve Obstetri Dergisi” 2005;15(3):137-139.
 • Biri A, Çiftçi B, Günaydın G, Korucuoğlu Ü, Bozkurt N, Erdem A. “Yenidoğanda SSS Patolojisi ile Seyreden, Şiddetli Pemfigoid Gestasyon Olgusu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi,” Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği, Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişim Dergisi 2005; 2(3):249-253.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 • Biri A, Ciftci B, Erkan A, Ergun MA, Yilmaz A, Tiras B, Guner H, Yalcin R. “The Association of Raloxifene Treatment with Estrogen Receptor Gene Polymorphism,”11th World Congress on the Menopause, Buenos Aires, Argentina, October 18-22, 2005.
 • Biri A, Ciftci B, Bozkurt N, Gursoy R, Yildirim M, Karabacak O, Himmetoglu O. “Evaluation of the Sexual Function in Raloxifene Treated Postmenopasual Women,” 11th World Congress on the Menopause, Buenos Aires, Argentina, October 18-22, 2005.
 • Taskiran C, Onan A, Acar A, Ciftci B, Guner H, Karabacak O. “What is the Percentage of Malignancies in Patients Treated with Laparoscopy for Benign Adnexial Mass? ” International Gynecologic Cancer Society, 10th Biennial Meeting, Edinburgh, Scotland, October 3-7, 2004.
 • Biri A, Ciftci B, Tiras B, Gursoy R. “Ovarian Hyperstimulation, with the Sole Administration of Gonadotrophin Releasing Hormone Agonist: Case Report,” 13th World Congress on In Vitro Fertilization, Assisted Reproduction & Genetics, Istanbul, Turkey, May 26-29, 2005.
 • Biri A, Yurtcu E, Ciftci B, Ergun MA, Gursoy R, Biberoglu K. “Apoptosis Determined in Raloxifene Treated Post-menopausal Women,” 11th World Congress on the Menopause, Buenos Aires, Argentina, October 18-22, 2005.
 • Biri A, Ozcagli E, Ciftci B, Gursoy R, Sardas S, “Determination of DNA Damage in Women Using Raloxifene,” 11th World Congress on the Menopause, Buenos Aires, Argentina, October 18-22, 2005.
 • Biri A, Ciftci B, Tokgoz H, Ilhan M, Guler I, Maral I, Gursoy R. “Evaluation of the Sexual Health in Turkey,” 11th World Congress on the Menopause, Buenos Aires, Argentina, October 18-22, 2005.
 • Biri A, Ciftci B, Gulbahar O, Gursoy R, Nas T, Eskioglu A. “Assessment of Oxidative Stress in Women Using Raloxifene,” 11th World Congress on the Menopause, Buenos Aires, Argentina, October 18-22, 2005.
 • Biri A, Ciftci B, Senol E, Haznedaroglu S, Gucuyener K, Gursoy R. “Adult-Onset Still’s Disease Diagnosed During Pregnancy,” VI. International Congress of the Turkish–German Gynecological Association, Antalya, Turkey, May 18-22, 2005.
 • Ciftci B, Biri A, Bozkurt N, Karabacak O, Himmetoglu O. “Unique Congenital Müllerian Anomaly: A Case Report,” VI. International Congress of the Turkish–German Gynecological Association, Antalya, Turkey, May 18-22, 2005.
 • Biri A, Ciftci B, Erdem M, Erdem A, Tiras B, Karabacak O, Delilbasi L, Gursoy R. “Maternal and Perinatal Outcomes of Pregnancies Following Assisted Reproduction: A Matched Case-Control Study,” 1st International Congress on Reproductive Medicine, September 22-25, Istanbul, Turkey, 2004.
 • Biri A, Ciftci B, Tiras B, Karabacak O, Gursoy R. “Perinatal and Maternal Outcomes Among Couples with Male Factor Infertility, After Assisted Conception,” 1th International Congress on Reproductive Medicine, September 22-25, Istanbul, Turkey, 2004.
 • Ciftci B, Biri A, Korucuoglu U, Gursoy R, Tiras B, Himmetoglu O. “Raloxifene Usage and Quality of Life in Postmenopausal Women,” 4th International Congress of Reproductive Health and Family Planning, April 20-23, Ankara, Turkey, 2005.
 • Biri A, Aksakal FN, Bozkurt N, Korucuoglu U, Ciftci B, Maral I, Tiras B. “The Knowledge of the University Students on Emergency Contraception,” 4th International Congress of Reproductive Health and Family Planning, April 20-23, Ankara, Turkey, 2005.
 • Biri A, Ciftci B, Bozkurt N, Atmaca S, Erdem M, Erdem A. “Herpes Gestationalis: A Case Report,” XI. Tivak & I. Turkish – French Congress of Reproductive Medicine & Infertility, October 1-3, Ankara, Turkey, 2004.
 • Tiras B, Bozkurt N, Bingol B, Ciftci B, Gunaydin G, Onan A, Himmetoglu O. “Does Cervical Ectopic Pregnancy Always Need Medical or Surgical Treatment? A Case Report,” 1th PCOS International Symposium, September 4-7, Antalya, Turkey, 2003.
 • Onan A, Taskiran C, Acar A, Ciftci B, Tiras B, Karabacak O. “Laparoscopic Approach to Tubaovarian Abscesses: The Results of the Minimal Invasive Therapy,” 1th Gynecologic Endoscopy Congress, March 18-21, Ankara, Turkey, 2004.
 • Karabacak O, Taskiran C, Onan A, Acar A, Ciftci B, Tiras B. “Hysterectomies- Where are we going?” 1. Gynecologic Endoscopy Congress, March 18-21, Ankara, Turkey, 2004.

Sertifikalar

 • 11-14 hf Ultrasound Değerlendirmesi Sertifikası / The Fetal Medicine Foundation, London, UK
 • Sağlık Bakanlığı, Üremeye Yardımcı Tedaviler (Tüp Bebek) Sertifikası / Amerikan Hastanesi, Tüp Bebek Ünitesi

Ödüller

 • Biri A, Ciftci B, Erkan A, Ergun MA, Yılmaz A, Tiras B, Guner H,Yalcin R. “The Association of Raloxifene Treatment with EstrogenReceptor Gene Polymorphism,” VI. International Congress of the Turkish –German Gynecological Association, Antalya, Turkey, 18-22 May 2005.(Poster Sunumu 3.lük Ödülü)
 • TC Sağlık Bakanlığı, Eğitim için Yuttdışına Gönderilecek Personel Bursu,Konu: Hasta Hakları, 2006 Akademik ve Mesleki Kurslar1. Frontiers in Molecular and Cellular Biology in Reproduction and Clinical Implications, Yale University & Akdeniz University Association, Antalya, Turkey, 10-21 April 2006

Kitaplar

Op.Dr. Banu Çiftçi'yle Hamilelik & Doğum, Nisan 2018, Destek Yayınları

Çeviriler

 • Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility, Speroff, Chapter 9 Guneş Kitapevi, Ankara, 2005.
 • The Johns Hopkins Review of Gynecology & Obstetrics, Bölüm 16, 17, 18 Güneş Kitapevi, Ankara, 2005.